Het weeshuis

Het weeshuis in Burkina Faso werd in 1981 door de blinde pastor Guigma opgericht. Bij een begrafenis van een vrouw hoorde hij babygehuil uit het graf komen. Het bleek dat er een kindje met de overleden moeder werd mee begraven! Volgens de lokale natuurgodsdienst beweerde men dat het kind verantwoordelijk was voor de dood van zijn moeder. In Burkina Faso ‘straft’ men dan het kind door dit te verwaarlozen en te laten sterven. Pastor Guigma besloot daarop om zelf voor het baby’tje te zorgen. Hij was de eerste wees in het weeshuis.

Het doel van het weeshuis

tweetal2In de loop van de tijd is het weeshuis gegroeid. Het doel is opvang van wezen en andere kwetsbare kinderen, zoals kinderen die uit incest zijn geboren en uit hun familie zijn verstoten. Op dit moment herbergt het weeshuis ongeveer 40 kinderen jonger dan twaalf jaar. Het weeshuis krijgt geen financiële ondersteuning van de overheid. Het is daarom bijzonder moeilijk om het weeshuis goed te laten draaien.

Wat wij willen

Stichting De Mangoboom wil van het weeshuis een plek maken waar kinderen veilig en gezond kunnen leven. Daarvoor moet er een groot aantal zaken veranderen, zoals:

  • Een betere begeleiding van de kinderen.
  • Betere voeding, zodat de kinderen gezond kunnen worden én blijven.
  • Medische zorg voor de kinderen.
  • Betere hygiënische omstandigheden, zodat de kans op ziekten en infecties vermindert.
  • Onderwijs voor de kinderen, zoals de mogelijkheid om naar school te gaan voor alle kinderen.
  • Bijbrengen van normen en waarden die aansluiten bij de lokale cultuur.

Stichting De Mangoboom maakt zich sterk voor een betere en meer hoopvolle toekomst van de weeskinderen in Burkina Faso.
Stichting De Mangoboom heeft een christelijke grondslag. Zoals de Heer Jezus omkeek naar zwakkeren en kinderen, zo willen wij zijn liefde laten zien aan de kinderen in het weeshuis.