Bijles

13-5-2021:

Ook in Burkina Faso zijn de scholen vanwege de coronapandemie een langere periode gesloten geweest. Sommige kinderen hebben moeite met de lesstof en de sluiting van de scholen zorgde voor nog meer problemen. Inmiddels hebben we afspraken gemaakt met een aantal leerkrachten van de lokale school voor het geven van bijlessen. Het belangrijkste doel van deze lessen is de kinderen te helpen om de achterstanden weg te werken. Iedere week krijgen kinderen die dit nodig hebben vier uur bijles. We zijn van plan om ook tijdens vakanties deze bijlessen voort te zetten zodat de kinderen hun examens kunnen halen en volgend schooljaar weer helemaal bij zijn met hun schoolwerk.