Nieuwe plek

13-7-2023:

Het is triest om te zien hoe een land dat zich de laatste jaren zo goed ontwikkelde door de veranderende veiligheidssituatie nu snel aftakelt. Ook de regio waar het kindcentrum is gevestigd ontkomt niet aan de gevolgen van de veranderingen.

Om hier goed op in te spelen en de veiligheid voor de kinderen te borgen proberen we goede en veilige plekken voor de kinderen te vinden. Dit doen we onder andere door kinderen zoveel mogelijk te plaatsen in de gezinnen van de medewerkers van het kindcentrum. De verzorgers worden daarmee verantwoordelijk voor de zorg van deze baby's in hun eigen huis. Op deze manier proberen we de zorg voor de kinderen zo goed mogelijk te blijven continueren.

Veiligheidssituatie Burkina Faso

1-7-2023:

De veiligheidssituatie in Burkina Faso is nog onveranderd. In onze laatste nieuwsbrieven hebben we het hier al een aantal keer over geschreven. Na de staatsgreep is de politieke situatie in Burkina Faso erg instabiel. Als gevolg van terroristische aanslagen door het hele land zijn de mensen erg bang. Inmiddels zijn naar schatting zo’n twee miljoen mensen uit hun dorp verdreven en op de vlucht. Omdat mensen daarmee ook hun akkers en hun vee kwijtraken wordt voedsel schaarser en heerst er op grote schaal honger.
Voor buitenlanders zijn de risico’s nog groter. Behalve de kans op roofovervallen vinden er ook geregeld ontvoeringen plaats. Het wordt door de Nederlandse overheid dan ook afgeraden om naar Burkina Faso te reizen.

Mais

3-9-2022:

Nu er een waterpomp en een huisje op het terrein staan kunnen die als uitvalbasis dienen voor allerlei nieuwe activiteiten waar de kinderen aan kunnen bijdragen.

Samen met de kinderen is een groot gedeelte van het nieuwe land rondom de waterpomp en het huisje ingezaaid met mais. In de vakantie brengen met name de oudere kinderen hun dag zoveel mogelijk door op het nieuwe terrein. In de ochtend na het ontbijt pakken we met hen de fiets en rijden we richting het maisveld waar een groot deel van de dag doorgebracht wordt met allerlei landbouwactiviteiten. Nu het regenseizoen begonnen is hoeft er geen water meer gepompt te worden, maar groeit het onkruid des te hard. Er blijft dus werk genoeg over voor de kinderen.                                      

Het zal overigens niet bij mais blijven. Rondom het terrein willen we de komende periode allerlei soorten fruitbomen gaan planten. Doel is om 30 papajabomen, 20 bananenbomen, 30 sinaasappelbomen en nog wat andere soorten te planten. In totaal willen we 100 bomen rondom het terrein plaatsten om zo het gebied om te toveren tot een heuse oase. Voor de kinderen genoeg te doen dus de komende tijd.

Photo rapport 12

TERUG NAAR HUIS

14-1-2022:

In januari 2018 werd de baby-tweeling Maoudatou en Rasmata in het kindcentrum gebracht. Twee weken na de bevalling stierf hun moeder na een kort ziekbed. De vader en de verdere familie was destijds niet in staat om de intensieve zorg voor twee baby’s op zich te nemen. Om die reden werden de meisjes bij Action Sociale (Jeugdzorg) aangemeld om tijdelijk in een kindcentrum te verblijven. Bijna drie jaar mochten we voor deze kinderen zorgen.

Onlangs berichtte hun vader ons dat hij opnieuw getrouwd is. Samen met zijn nieuwe vrouw hebben zij de wens te kennen gegeven om de zorg voor de kinderen weer op te pakken. Vader geeft aan dat dit nu mogelijk is en Action Sociale wil de procedure voor terugkeer opstarten. Goed nieuws dus, want Stichting De Mangoboom zet zich actief in om kinderen zoveel mogelijk terug te plaatsten bij hun eigen familie, of anders bij pleeggezinnen.

Met deze twee kinderen erbij konden we in het afgelopen jaar zo’n tien kinderen terugplaatsen bij hun families van herkomst. Tien kinderen die mogen gaan ervaren wat het betekent om in een gezin op te groeien tot zelfstandige personen. We zijn hier blij mee en ondersteunen deze families waar nodig en mogelijk in de zorg voor deze kinderen.

DSC 4211 (Small)

Start schooljaar

29-10-2021:

In september zijn ook hier in Burkina Faso de scholen weer van start gegaan. Dit is altijd weer een hectische periode. De kinderen moeten wennen aan het nieuwe weekritme en sommigen van hen zelfs aan een nieuwe school. Op dit moment gaan er drie kinderen naar de kleuterschool, tien naar het basisonderwijs en vier naar de middelbare school. Voor deze laatste groep is de reis iets langer geworden. Zij gaan nu, naar Hollands voorbeeld, met de fiets naar school. Voor de verzorgers betekent het start van het nieuwe schooljaar wat meer rust overdag. Dat is ook niet verkeerd.

Bezoek uit Nederland

28-8-2021:

Begin van deze zomer heeft het bestuur van de stichting eindelijk weer een bezoek gebracht aan het kindcentrum. Door de coronapandemie was het langere tijd moeilijk om Burkina Faso te bezoeken. Daarnaast is het door het toenemende jihadisme in de Sahel-regio ook gevaarlijker geworden om het land te bezoeken. Voor het team in het kindcentrum is het belangrijk dat ze regelmatig iemand vanuit Nederland op bezoek hebben. En voor ons als stichting is het belangrijk om de voortgang van het werk voor de kinderen van dichtbij te monitoren.

De medewerkers en kinderen waren erg enthousiast over het bezoek. Ook voor ons als bestuur was het fijn om de kinderen en het personeel weer te zien en te spreken. Het was dan ook goed om te zien hoe blij de kinderen zijn. Dat ze goed verzorgd worden en elke dag lekker te eten krijgen. En dat er persoonlijke aandacht voor de kinderen is.

Verassend was trouwens om te zien dat de organi­satiestructuur van het kindcentrum steeds beter vorm begint te krijgen. In het centrum zijn de kinderen in groepen verdeeld. De medewerkers werken in twee teams die elkaar afwisselen in de zorg voor de hun toegewezen kinderen. Op deze manier zijn er voor de kinderen weinig wisselingen van verzorgers. De volledige zorg voor de kinderen ligt bij de verzorgers die aan iedere groep zijn toegewezen.

De maaltijden zijn gezamenlijke momenten. Alle kin­deren en verzorgers komen daarvoor samen in de eet­zaal. Het is vertederend om te zien hoe de kinderen van hun bord met rijst (en heerlijke saus) kunnen genieten…

Foto meisje dat eet (Small)